Optimeal Expert Севріс вет-турботи 9100 логотип

Угода про користування
сайтом

Загальні положення

1.1. Дана угода користувача (надалі Угода) являє собою оферту умов щодо користування веб-сайтом https://9100.optimealexpert.com/, його ресурсами і сервісами , в особі адміністрації сайту та фізичною особою (надалі Користувач), і регламентує умови використання Користувачем інформації розміщеної на Сайті.
1.2. Предметом Угоди є надання Адміністрацією сайту Користувачеві послуг з використання Сайту і його ресурсів і сервісів (налалі – Послуги).
1.3. Користувачем Сайту вважається будь-яка фізична особа, коли-небудь здійснила доступ до Сайту, яка досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.
1.4. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цієї Угоди. У разі незгоди з умовами Угоди, використання Сайту Користувачем повинно бути негайно припинено.
1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на предмет її зміни та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
1.6. Щоб отримати можливість користування Сайтом, необхідно прийняти цю Угоду Користувача. Користувач приймає Угоду натисканням кнопки прийняття Угоди Користувача при реєстрації на Сайті.
1.7. Терміни та визначення. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, такі терміни матимуть такі значення:
WEB-сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації за мережевою адресою (домену) в мережі Інтернет.
Піддомен (Сайт) - домен, який є частиною домену вищого рівня (WEB-сайту), який створений з метою безпосереднього входу на Сайт для отримання інформаційних матеріалів і Послуг відповідно до умов Угоди та може мати будь-яку мережеву адресу в мережі Інтернет після символу "/" і ідентифікатора доменної зони.
Реєстрація на Сайті - створення облікового запису з метою входу на Сайт для одержання безпосередньо інформаційних матеріалів і Послуг.
Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов оферти даної Угоди без підпису письмового примірника Угоди Сторонами. Відповідь про згоду укласти Договір на інших умовах, ніж запропоновано в Угоди, не є акцептом.
Користувач - особа, зареєстрована на Сайті як Користувач з метою проведення тестування, навчання, отримання інформаційних матеріалів, Послуг та уклала з Адміністрацією Угоду, шляхом Акцепту оферти даної Угоди.
Особистий кабінет Користувача - це віртуальний простір на Сайті, у якому відображаються Персональні дані Користувача та інша інформація та через який зареєстрований Користувач може отримувати Послуги, у тому числі, отримувати інформацію. Доступ до Персонального кабінету Користувача мають конкретний Користувач та Адміністратор Сайту.
Контент (вміст) — будь-яке інформаційно-значиме наповнення інформаційного ресурсу (Сайту), його ресурсів і сервісів — тексти, графіка, мультимедіа — вся інформація, яку Користувач може завантажити на диск комп'ютера з дотриманням відповідних законності, як правило, тільки для особистого користування.
Фрейм (HTML) — у мові HTML, веб-дизайн: область вікна браузера для подання окремої веб-сторінки сайту.
Сторони — Адміністрація сайту та Користувач.
Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами у відповідності з нормами міжнародних договорів і сформованими в мережі Інтернет звичайними правилами тлумачення відповідних термінів. Назви змістів (статей) цієї Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

Статус Сайту

1.8.1. Сайт — є комерційним інтернет-ресурсом який являє собою сукупність інформації, що міститься в інформаційній системі забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою https://9100.optimealexpert.com/, Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені, піддоменів, кореневого поддомена) належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цією Угодою, законодавством України.
1.8.2. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувача в якості Користувача на Сайті і має силу до моменту її розірвання будь-якої із Сторін.
1.8.3. Прийнявши цю Угоду, Користувач висловлює свою повну згоду та розуміння того, що дана 1.8.4. Угода поширюється на будь-який наданий Користувачу Контент та/або Послугу за допомогою сервісу Сайта. Укладати цю Угоду мають право особи віком від 18 років.
Існуючий на даний момент Сайт, а також будь-який його розвиток, або додавання до нього нових послуг, є предметом цієї Угоди.
1.8.5. Користувач розуміє і погоджується з тим, що всі послуги Сайту надаються «як є» і що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі затримки, збої, видалення або не збереження будь – якої персональної інформації у зв'язку з порушеннями електропостачання або збоями в мережі Інтернет. Всі питання, пов'язані з купівлею відповідного для цього обладнання і наладкою відео-зв'язку на Сайті вирішуються Користувачем самостійно і не підпадають під дію цієї Угоди.

Адміністрація Сайту

1.9.1. Під Адміністрацією Сайту (раніше і далі – Адміністрація сайту, Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється як Фізична особа – підприємець Голінченко Маргарита Олегівна код ЄДРПОУ: 3020813668) адреса: Україна, 03187, м. Київ, вул. Теремківська, буд. 12, кв. 64
1.9.2. Звернення, пропозиції і претензії Користувачів та\або третіх осіб до Адміністрації Сайту у зв'язку з цією Угодою і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України, міжнародними договорами та угодами, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, можуть бути спрямовані на поштову адресу ________________________________________.
1.9.3. Ніякі положення цієї Угоди не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

Реєстрація на Сайті і статус Користувача

1.10.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною. Адміністрація надає Користувачу до його реєстрації на Сайті доступ до інформації про Сайт, курси, програми навчання, тестового доступу для оцінки кваліфікації, а також доступ до статей і тезовій інформації, розміщених на Сайті.
1.10.2. Користувачами Сайту можуть бути юридичні особи, зареєстровані належним чином в установленому порядку та/або фізичні особи — Користувачі, зареєстровані на Сайті і які прийняли умови цієї Угоди, досягли допустимого віку зазначеного в п. 1.3. цієї Угоди, володіють відповідними повноваженнями і використовують певні Адміністрацією сервіси та ресурси Сайту протягом строку визначеного Адміністрацією.
1.10.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персонального облікового запису, включаючи унікальний для кожного Користувача логін (адресу електронної пошти), а також П.І.Б. та контактний телефон. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію, як при реєстрації, так і після її.
1.10.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту, наданої інформації та її чистоту від претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавством України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
1.10.5. Після надання інформації, зазначеної у п. 1.10..3. цієї Угоди і правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача. При реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням Сайту.
1.10.6. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією його персональних даних наданих при реєстрації, а також розміщених Користувачем добровільно. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам Послуг та відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У БАЗАХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
1.10.7. Вибраний Користувачем логін і наданий Адміністрацією пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання.
1.10.8. Адміністрація не несе відповідальності за безпеку доступу до даних розміщеним на Сайті. Користувач несе самостійну відповідальність за збереження даних, що розміщуються на Сайті.

Угода передбачає взаємні права та обов'язки Користувача і Адміністрації Сайту за наступними пунктами

1.11.1. Права та обов'язки Користувача
1.11.1.1.
Користувач має право на умовах, викладених на Сайті:
- Звертатися до Адміністрації Сайту з консультаційних питань користування сервісом Сайту;
- Доручити реєстрацію іншій фізичній або юридичній особі за умови наявності необхідних повноважень у порядку та формі, передбачених законодавством України
1.11.1.2. Користувач зобов'язаний:
- Дотримуватися положень чинного законодавства України, даної Угоди та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
- надавати при реєстрації достовірні і повні дані, стежити за їх актуалізацією;
- здійснювати оплату у випадку надання платної інформації;
- інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля і логіна Користувача;
- не передавати третім особам пароль доступу до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у разі, якщо це може призвести до порушення законодавства, цієї Угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
- не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
- перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту) попередньо оцінювати законність їх розміщення;
- здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача що зберігається на його персональній сторінці інформації;
1.11.1.3. Користувачеві при використанні Сайту категорично забороняється:
- В не законному порядку реєструватися в якості Користувача від імені або замість іншої особи тобто, створювати «фальшивий аккаунт».
- Вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, а також будь-якої іншої недостовірної інформації;
- Спотворювати відомості про себе;
- Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
1.11.1.4. У разі незгоди Користувача з цією Угодою або її оновленням, Користувач зобов'язаний відмовитися від її використання, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
1.11.2. Права та обов'язки Адміністрації Сайту
1.11.2.1. Адміністрація Сайту має право:
- на власний розсуд вносити зміни в дану Угоду;
- на свій розсуд обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної Користувачем;
- Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовуванні скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь- який час з попереднім повідомленням або без такого;
- Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цієї Угоди, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цією Угодою (включаючи особисті повідомлення), призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити обліковий запис Користувача, персональний аккаунт Користувача та/або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач представляє загрозу для Сайту та його Користувачів.
- Відмовити у реєстрації облікового запису Користувача, обліковий запис якого було раніше видалено за порушення умов Угоди.
- Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його сервісів, а також рекламувати власну діяльність і послуги.
1.11.2.2. Адміністрація Сайту зобов'язується:
- здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу, знищення розміщеної Користувачем інформації, а також інших неправомірних дій стосовно такої інформації усіма що знаходяться в її розпорядженні технічними засобами;
у разі розміщення Користувачем інформації, поширення якої обмежено або заборонено чинним законодавством України, або винести Користувачеві попередження і видалити таку інформацію, або видалити обліковий запис Користувача, або застосувати один або декілька заходів одночасно;

Умови про інтелектуальні права

1.12.1. Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності Адміністрації сайту. Всі виключні майнові авторські права на сайт належать Адміністрації сайту. Використання Сайту Користувачами можливо строго в рамках Угоди і законодавства України про права інтелектуальної власності.
1.12.2. Всі об'єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти та їх збірки (далі - Контент), є об'єктами виключних прав Адміністрації, всі права на ці об'єкти захищені. Всі об'єкти (Контент), розташовані на сторінках Сайту, містять конфіденційну інформацію і охороняються законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
1.12.3. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цій Угоді або у разі явної згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
1.12.4. Якщо інше явно не зазначено в цій Угоді, ніщо в цій Угоді не може розглядатися як передача виключних прав на Контент.
1.12.5. Всі торгові марки і назви, на які даються посилання в матеріалах Сайту, є власністю їх відповідних власників.
1.12.6. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, будь-які частини Сайту, крім тих випадків, коли такий дозвіл дано Користувачеві Адміністрацією сайту.

Відповідальність за порушення виключних прав

1.13.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (оприлюднює) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, публікувати або передавати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому у відповідності з законодавством України, договорами а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
1.13.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов'язана переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, з будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує цю Угоду та/або може порушувати права, завдати шкоди або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.

Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за:

1.14.1. За будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах "як є", без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.
1.14.2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Користувача отримати оновлення зберігається на Сайті інформації.
1.14.3. За висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.
1.14.4. За можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.
1.14.5. За висловлювання Користувача, вироблені або опубліковані на Сайті.
1.14.6. За шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.
1.14.7. За втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису - облікового запису на Сайті.
1.14.8. За неповне, неточне, некоректне вказівку Користувачем своїх даних при створенні облікового запису Користувача.
1.14.9. При виникненні проблем у використанні Сайту, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, Користувач має звернутися до адміністрації Сайту для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання Послуг будь-якому Користувачеві, що навмисне порушує умови Угоди і функціонування роботи Сайту.
1.14.10. З метою вищевикладеного Адміністрація Сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Користувачів, що створюють згідно з висновком Адміністрація Сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують вимоги Угоди.

Порядок дії Угоди

1.15.1. Ця Угода є договором. Адміністрація сайту залишає за собою право як змінити цю Угоду, як частково так і повністю. Подібні зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів Сайту після зміни Угоди автоматично означає їх прийняття.
1.15.2. Дана Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Користувачем і діє між Користувачем та Адміністрацією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.
1.15.3. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
1.15.4. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

Персональна інформація Користувача

1.16.1. Адміністрація Сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що став відвідувачем або Користувачем Сайту. Беручи це Угода Користувач дає згоду на збір і використання певної інформації про Користувача відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та політикою Адміністрації Сайту про захист персональних даних. Крім того, користувач дає згоду, що Адміністрація Сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов'язану з членством Користувача з метою надання відповідних послуг.
1.16.2. Адміністрація Сайту зобов'язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Користувач надає добровільно в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Користувачу.
1.16.3. Адміністрація Сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адреса та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформація про з'єднання і системна інформація.
1.16.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами поза зоною технічний засобів зв'язку, підвладних Адміністрації Сайту, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
1.16.5. Адміністрація Сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

Конфіденційність

1.17.1. Сторони визнають конфіденційною будь-яку інформацію отриману Сторонами один від одного в процесі виконання цієї Угоди.
1.17.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію без згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли така інформація повинна бути передана на законних підставах і обґрунтованим вимогам компетентних органів державної влади відповідно до законодавства України. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цією Угодою конфіденційною, може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони.
1.17.3. За розголошення конфіденційної інформації та завдану внаслідок цього шкоду Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, конвенцій, протоколів.

Умови обробки персональних даних

1.18.1. Дані умови про обробку персональних даних розроблені відповідно до законодавства України.
1.18.2. Всі Користувачі, що заповнили відомості, що становлять персональні дані на Сайті, а також розмістили іншу інформацію, вищезазначеними діями підтверджують свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору з обробки персональних даних.
1.18.3. Під персональними даними Користувача розуміється будь-яка біографічна інформація: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштових адрес (за місцем реєстрації та для контактів); відомостей про громадянство; номер основного документа, що посвідчує особу, відомості про дату видачі зазначеного документа та органу що його видав; номери телефонів; номери факсів; адреса електронної пошти (E-mail).
1.18.4. Користувачі спрямовують свої персональні дані Адміністратору Сайту в цілях отримання доступу до інформаційних матеріалів на Сайті або на будь-якій з його сторінок. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, висловлює свою зацікавленість і повну згоду, що обробка персональних даних може включати в себе наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знищення.
1.18.5. Користувач гарантує: що надана ним інформація є повною, точною і достовірною; при наданні інформації не порушується чинне законодавство України, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів, законні права та інтереси третіх осіб; вся надана інформація заповнена Користувачем стосовно себе особисто.
1.18.6. Обробка персональних даних провадиться Адміністрацією з використанням баз даних на території України.
1.18.7. Користувач може у будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації Сайту відповідне повідомлення (заяву) на адресу, вказану у пункті 1.9.2. цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. При цьому Користувач погоджується з тим, що за Адміністрацією залишається право обробки персональних даних Користувача у випадках, передбачених законодавством України, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
1.18.8. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під дії як незаконні або ганьблять честь, гідність та ділової репутацію як Адміністрації Сайту так і третіх осіб, його персональні дані за законним запитом можуть стати доступні третім особам, про що Користувач справжнім дає свою згоду.
1.18.9. Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Адміністрації, або від інших осіб за дорученням Адміністрації, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначені Користувачем при реєстрації на Сайті.
1.18.10. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення Адміністрації відповідного повідомлення на адресу, вказану у пункті 1.9.2 цієї Угоди рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Після отримання такого повідомлення Адміністрація припиняє надсилати на вказану Користувачем при реєстрації адресу електронної пошти повідомлення з рекламними матеріалами.

Прикінцеві положення

1.19.1. Ця Угода являє собою Договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією;
1.19.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України, а також норм міжнародного права.
1.19.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів.
1.19.4. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї і діє протягом невизначеного терміну.
1.19.5. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності українськомовної версії Угоди і версії Угоди на іншій мові, застосовуються положення українськомовної версії цієї Угоди.
1.19.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсним або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.